WE´RE

OBSESSED
ABOUT

SLEEP.

BESTÄLL SÄNGEN HÄR

Varför sover vi?

Vi vet idag faktiskt inte varför vi sover. Det skulle kunna vara för att spara energi, men varför tappar vi medvetandet om vår potentiellt farliga omgivning när vi sover? Det skulle ju fungera precis lika bra att spara energi genom att bara ligga still.

En annan teori är att hjärnan behöver vila, men i verkligheten är hjärnan ofta mer aktiv under sömn än när man är vaken. En möjlighet är att hjärnan ägnar sig åt "systemunderhåll" under sömnen, och bl.a. för över minnen från korttidsminnet till långtidsminnet.

Man har noterat att personer som får för lite sömn får koncentrationssvårigheter och svårt att lära sig nya saker. Detta gäller även barn.

Människans sömnstadier.

Enkelt förklarat så har människans sömn delats upp i två huvudtyper: NREM-sömn (non-rapid eye movement) REM-sömn (rapid eye movement)

Hjärnan hoppar sedan emellan dessa två stadier under nattens gång.

Det som förändras under natten är förhållandet mellan NREM och REM-sömn, där din sömncykel består av mer REM-sömn under andra halvan av natten.

Om du vaknar två timmar tidigare än vanligt.
(25% av din sovtid ifall du brukar sova 8 timmar) - Kan du förlora uppemot 50%, 60% eller till och med 70 % av din REM-sömn.

Både REM och NREM är kritiska för vårt välmående och utför olika funktioner för hjärnan och kroppen vid olika tidpunkter under natten.

Ljus & mörker.

Att vistas i ljus eller mörker, vid för oss onaturliga tider, kan påverka vår sömn väldigt negativt.

Under morgonen och dagen bör vi exponeras av tillräckligt med mängder av naturligt solljus. När ljuset når ögat så hämmar det bland annat melatonin utsöndringen. Melatonin är kroppens eget hormon som påverkar sömnighet och vakenhet.

På kvällen när dagsljuset sjunker och det är dags att sova, ökar i stället utsöndringen av melatonin och vi blir sömniga. Melatonin har dock väldigt liten effekt på vår faktiska sömn och påverkar mer insomningen. Det är alltså andra faktorer som påverkar kvaliteten och kvantiteten på vår
sömn.

Denna naturliga utsöndring av Melatonin blir dock negativt påverkad av våra artificiella ljuskällor (lampor, TV-apparater, mobiler) och det finns vissa saker kring detta som är bra att känna till.

Värme/Kyla.

För att vi ska kunna somna och förbli sovande under nattens timmar måste kroppens och hjärnans temperatur sänkas ca 1 grad.

Lite paradoxalt så gör ett varmt bad, en varm dusch eller ett par varma sockar på fötterna faktiskt så att kroppen sänker sin kärntemperatur och kan därför få oss att somna och sova bättre. Detta är på grund av att porerna som exponeras av värme drar till sig blod som drar värme från kroppens kärna och kroppstemperaturen sänks därigenom.

Experimentella studier där man på liknande sätt manipulerade temperaturen på fötter och händer har gjorts på äldre vuxna
samt människor med insomni. De äldre vuxna somnade 18% snabbare än normalt och
insomni patienterna hela 25% snabbare än normalt.

Ett annat sätt att påverka vår sömn genom temperatur är att ha koll på värmen i sovrummet.

Den optimala rumstemperaturen för de flesta människor är mellan 16-18 grader. Det kanske kan uppfattas som kallt men det är avgörande för att vi ska sova ostört genom natten.